PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Co mogę dla ciebie zrobić?

PROJEKTOWANIE //

– projektowanie ogrodów przydomowych,

– zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i firmowej,

– ogródków restauracyjnych, tarasów, balkonów, działek rekreacyjnych,

– aranżacje zieleni cmentarnej,

– aranżacje rabat kwiatowych,

– rośliny w biurach.

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE //

Zakres inwentaryzacji drzew i krzewów obejmuje:

– określenie rodzaju, gatunku drzewa lub krzewu,
– pomiar: obwodu pnia drzewa na wys. 1,3m, ewentualnie szerokości korony, wysokości,
– pomiar powierzchni porastania krzewu m2
– oznaczenie (ponumerowanie) drzew i krzewów w terenie,
– zaznaczenie lokalizacji drzew i krzewów na mapie,
– opis ogólnej charakterystyki zadrzewienia,
– wykonanie dokumentacji fotograficznej zadrzewienia,
– przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz uczestniczenie w procesie administracyjnym”

DORADZTWO //

– dobór roślin

– rewitalizacja istniejących założeń roślinnych

– pielęgnacja roślin

– dobór detali ogrodowych

WYKONAWSTWO //

– nadzór własny lub podwykonawstwo

– opieka nad skwerami firmowymi

– opieka roślin w biurach

 

Wykonanie projektu krok po kroku….

I ETAP – inwentaryzacja otoczenia, wykonanie zdjęć posesji. Po wstępnej wizycie wysyłana jest OFERTA wykonania projektu. Po jej akceptacji przystępuję do realizacji zlecenia.

II ETAP – indywidualne spotkanie ze zleceniodawcą, wywiad, szczegółowe pomiary terenu.

III ETAP – wykonanie wstępnych koncepcji / szkice.

IV ETAP – wykonanie projektu z załącznikami z oferty.

V ETAP – odbiór projektu / możliwe wykonawstwo.

Więc…. Jeśli nie masz pomysłu na swoją zieloną przestrzeń ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

 

 PRZYKŁADOWE  REALIZACJE

 

SALON ZIMOWY – GŁOGÓWEK


ARANŻACJA BALKONU


REWITALIZACJA OBEJŚCIA DOMU JEDNORODZINNEGO